Ytbeläggning av titan

Vi samarbetar med TiSurf Technology AB för ytbeläggning av titan. Genom en  diffusionsmetod omvandlas titanets yta till titannitrid. Ytan får mycket hög hårdhet (upp till 3100 HV), detta är ca 3 ggr hårdare än en hårdkromad yta. 

De egenskaper som ytan får med TiSurf-metoden gör att materialet kan användas i en mängd spännande applikationer. Tex har NASA använt TiSurf i ett flertal projekt sedan 1990-talet.

TiSurf-metoden kan användas på titan (grade 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9 och 23) samt med zirkon som grundmaterial.

TiSurf skiljer sig från vanlig ytbeläggning då det är en diffusionsmetod där ytbeläggningen blir "ett" med grundmaterialet. Detta gör bland annat att det inte finns någon risk att ytbeläggningen flagnar.