WAAM (Wire Arc Additive Manufacturing)

WAAM är ett akronym till Wire Arc Additive Manufacturing och är en av flera metoder för additiv tillverkning, även känt som 3D-printning. Medans traditionell subtraktiv tillverkning bygger på att man utgår ifrån ett ämne och bearbetar bort material så adderar man inom additiv tillverkning material där det behövs. WAAM ändvänder en svetsmaskin som strömkälla och en industrirobot för att förflytta ljusbågen över objektet enligt en digital tredimensionell modell. Genom att svetsa lager på lager så byggs den färdiga produkten upp.


Fördelar med WAAM är följande:


  • Mindre materialåtgång än subtraktivt tillverkade produkter

  • Låg uppstartskostnad

  • Möjlighet att tillverka stora produkter då begränsningarna enbart ligger i robotens storlek

  • Möjlighet att tillverka komplexa samt ihåliga former

  • Hög produktivitet

  • Brett materialutbud. Alla material som går att svetsa kan användas för WAAM

  • Möjlighet till hybridtillverkning där man kan utgå ifrån smitt eller valsat material och bygga på med svets

  • Goda mekaniska egenskaper

Vi på Burnhill Engineering är experter på WAAM och dess tillämpningar. Med bred erfarenhet från stålbranschen, verktygsindustrin och svetsning har vi byggt upp en unik kompetens kring detta område.